Go to content.

"Den fleksible spissen gjør innsettingen enkel"

Peter, 41, bruker av SpeediCath Flex

Hver detalj gjør det enkelt

SpeediCath® Flex er et mykt kateter med en tørr innføringshylse og fleksibel tupp. Det har mange funksjoner som er utviklet for å gjøre hvert trinn i kateteriseringen enklere for deg.

Les mer

Ny pakning

Den nye pakningen er enkel å åpne med doble fliker og større hull. Klebeflaten på baksiden av pakningen er større og derfor enklere å lukke. Etter bruk legges kateteret tilbake i pakningen og kastes i restavfall. Den nye pakningen er uten aluminium for redusert CO2 utslipp.

"Det gir meg muligheter som jeg ikke hadde før"

Torben