Bestill gratis prøve

En god tilpasning er forskjellen med SenSura® Mio Convex

SenSura Mio Convex er for mennesker med en kroppsprofil som går innover. Konveksutstyr har tradisjonelt hatt stive og ukomfortable hudplater. SenSura Mio Convex gir den unike kombinasjonen av stabilitet og fleksibilitet.

SenSura Mio Convex for kroppsprofiler som går innover.

SenSura Mio Convex har en elastisk hudplate.Elastisk hudplate er unikt for SenSura Mio-produkter. Den sørger for sikker kroppskontakt for beskyttelse og fleksibel tilpasning  under bevegelse.

«Med den typen kroppsprofil jeg har, passer SenSura Mio Convex virkelig godt og reduserer risikoen for eventuelle lekkasjer».