Produktbeskrivelse

For ekstra stor kapasitet

SenSura Click Magnum kombinerer den unike SenSura tolagerskleberen med en pose som har ekstra stor kapasitet. Den tilbyr en høyvolum løsning for post-operativt bruk og for mennesker med ileostomi.
  • Effektiv tømming gjennom et stort, traktformet utløp
  • Mulighet for kobling til nattpose, noe som minsker risikoen for blokkering og sikrer en uforstyrret nattesøvn.
SenSura Click Magnum er tilgjengelig med enten SenSura eller SenSura Xpro kleber, flat eller med konveksitet. Poser er tilgjengelige i ulike størrelser i klar eller beige farge.


SenSura tolagskleber for sikkerhet og hudpleie

Den unike SenSura kleberen har to lag, utformet for å tilby den sikkerheten som trenges for å leve med selvtillit hver dag:
  • Beskyttelseslaget – beskytter huden mot stomiinnhold
  • Det hudvennlige laget – holder huden frisk ved å absorbere fuktighet
SenSura Xpro kleber tilbyr ekstra beskyttelse mot aggressivt stomiinnhold. Den er egnet for mennesker med ileostomi eller urostomi som har et mer aggressivt stomiinnhold som kan bryte ned standard kleberen for fort.


Convex light, for stomier som er vanskelig å håndtere

SenSura hudplater er tilgjengelig med Convex light. Den ovale formen på Convex light hudplate er utformet for å hjelpe en stomi som er vanskelig å håndtere, for eksemplet en stomi som er i hudnivå, tilbaketrukket, eller finnes i en hudfold. Den gir et lett og delikat trykk på den peristomale huden for å redusere risikoen for lekkasje ved å la stomien stikke fram. Be stomisykepleieren din om mer informasjon om Convex light.