Produktbeskrivelse

Assura Pluss 2-dels uro er en mekanisk kobling med ekstra sikkerhet

  • Posen er festet til hudplaten på en sikker måte med et mekanisk koblingssystem. Et hørbart ‘klikk’ bekrefter den sikre låsingen av posen til hudplaten.
  • Før posen låses i posisjon kan den roteres til ønsket posisjon uten å måtte fjerne posen fra hudplaten.
  • Posen kan fjernes fra spiralkleber-hudplaten for å bytte posen oftere enn hudplatekleberen.

Assura Pluss 2-dels uro er tilgjengelig med en standard bruk og utvidet bruk hudplate, flat eller med konveksitet. Det brede sortimentet består av en rekke hudplater med ferdigstansede eller oppklippbare hull, og med to posestørrelser som er tilgjengelig i blank eller hvitt.

Spiralkleber for sikkerhet og hudvennlighet

Assura spiralkleber er en kombinasjon av materialer som er utformet for sikkerhet og beskyttelse i spiralform, for:
  • Sikker tilkobling til huden
  • Absorbering av fuktighet fra huden – noe som gir hudvennlighet og beskyttelse fra irritasjon

Assura [Extra] kleber tilbyr ekstra beskyttelse mot aggressivt stomiinnhold. Den er egnet for mennesker med ileostomi eller urostomi som har mer aggressivt stomiinnhold som bryter ned standard kleberen for fort.

En komfortabel og diskré pose

Assura 2-dels urostomi har en rekke egenskaper som er utformet for å tilby komfort og diskresjon:
  • Tilbakeslagsventil – hindrer urinen fra å renne tilbake over stomien, noe som minsker risikoen for urinveisinfeksjoner.
  • Utløp som kan gjemmes – lett å bruke og kan gjemmes når det ikke er i bruk. Dette hindrer gnisning mot huden og gir økt komfort og diskresjon.
  • Flerkammer – posen er delt inn i flere kamre som gjør at urinen fordeler seg i posen. Dette gjør at den har en flat og diskré profil samt at det minsker skvulpelyder.

Convex for stomier som er vanskelig å håndtere

Assura Pluss 2-dels uro er tilgjengelig med to ulike konveksitetsnivåer, utformet for å hjelpe en stomi som er vanskelig å håndtere, for eksempel en stomi som er i hudnivå, tilbaketrukket eller befinner seg i en hudfold. Den gir trykk på den peristomale huden for å redusere risikoen for lekkasje ved å la stomien stikke fram.


Convex light:

En løsning for stomier i hudnivå eller lett tilbaketrukne stomier, som gir ekstra sikkerhet gjennom lett og delikat trykk på magen.


Convex:

En løsning for tilbaketrukne stomier og dype hudfolder og arr, som gir ekstra sikkerhet gjennom moderat til høyt trykk på magen.

Be stomisykepleieren din om mer informasjon om konveksitet.