Produktbeskrivelse

Peristeen Plus-slangen inneholder:

  • 2 slanger med turkise koblinger

Peristeen Plus-slangen er enkel å koble til kontrollenheten.

Når produktet har tørket etter irrigasjonen, skal det oppbevares ved romtemperatur og unna direkte sollys, fortrinnsvis i toalettvesken. Sørg for at slangene ikke har knekk, og at de holdes unna skarpe gjenstander. De kan vaskes i mildt såpevann når det er behov for det. Slangen med turkis kobling må skiftes ut etter 90 gangers bruk, men den kan skiftes ut før, hvis den blir tilgriset.